Logo Gmina Parysów

OSP Łukówiec

Ochotnicza Straż Pożarna w  Łukówcu  została założona na zebraniu  w dniu 29 stycznia 1956 r. w  lokalu Trojanka Tadeusza  w Łukawcu, na którym obecnych było 42 mieszkańców,  z inicjatywy Powiatowego Komendanta Straży Pożarnej w Garwolinie  Bolesława Rękawka i Przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej w Parysowie Jana Rogowskiego oraz Sekretarza  Gromadzkiej  Rady Narodowej  Mariana Zająca. Do straży zapisało się  wówczas  22 osoby.

W skład pierwszego zarządu  weszli: Trojanek Tadeusz  -   komendant OSP,   Trojanek Stefan –  zastępca komendanta, Władysław Bogusz -  zastępca  techniczny, Trojanek Kazimierz- sekretarz ,   Zawadka  Jan – gospodarz.  Do komisji rewizyjnej powołano na przewodniczącego Osiak Stanisława,  oraz  członków Matysiak Józefa  i Zawadkę Józefa.

Początki działalności  straży były trudne, iż straż nie posiadała ani odpowiedniego sprzętu  gaśniczego, umundurowania,  zaplecza na prowadzenie  szkolenia,  zwłaszcza w okresie zimowym. W  okresie powstania straży, typowa zabudowa  wsi   to  budynki drewniane, kryte strzechą, co  powodowało  bardzo częste   pożary, niszcząc bezpowrotnie dorobek całego życia gospodarzy . Najczęstsze powody pożarów to  między innymi nieszczelne przewody kominowe, noclegi w stodołach i na strychach jak również  brak opieki nad dziećmi. Dlatego w pierwszych latach działalności   członkowie  OSP    kładli główny nacisk na profilaktykę  oraz    prowadzenie  wśród mieszkańców akcji  uświadamiającej w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Tworzono  tzw. zespoły kontrolne składające  się z  członków  straży których zadaniem było    przeprowadzenie   kontroli zabudowań  pod względem przeciwpożarowym  oraz edukacja mieszkańców. Jeszcze w roku 1956 przystąpiono do budowy remizy strażackiej, która przez długie lata, służyła   nie tylko do  przechowywania  sprzętu przeciwpożarowego, ale tu również odbywały się zebrania wiejskie, zabawy taneczne, dożynki, wesela, była również zapleczem działalności Koła  Gospodyń Wiejskich. Aby poprawić  stan wyposażenia straży w  sprzęt przeciwpożarowy    pozyskiwano  fundusze z  organizowania zabaw, wynajmu Sali, ze składek  członków   oraz   dotacji  państwowych. Początkowo  straż  wyposażona była  w podstawowy sprzęt  pożarniczy jak motopompa  M-800, drabina, węże  pożarnicze, a środki  komunikacji  uzyskiwane były  na  „gorąco”  od ludzi którzy  byli w pobliżu, co niekiedy  nie   budziło  sympatii tych od których pożyczano konie  i wozy. Tak było  do roku 1960 r,  kiedy to  jednostka otrzymała    samochód wojskowy marki  „DODGE” firmy amerykańskiej  wycofany  z eksploatacji ,  który nie był w pełni dostosowany do wymogów straży.  Samochód   ten  wymagał dość  częstych remontów,  dlatego  służył tylko do roku 1969 r.  Kierowcą  w tym okresie  był – Bogusz Edward.   Następnie    zakupiono   wóz strażacki, a raczej przyczepę czterokołową  przystosowaną do przewożenia strażaków i sprzętu przeciwpożarowego, a siłą pociągową były  konie, a później  ciągniki rolników – strażaków.  
W ponad  50—letniej  historii  straży   w Zarządzie  jednostki  zasiadali: Trojanek Tadeusz, Trojanek Stefan, Bogusz Władysław, Trojanek Kazimierz, Zawadka Jan, Zaboglicki Stanisław, Zawadka Stefan, Zawadka Stanisław, Piętka Jan, Bogusz Edward, Kielak Józef, Badurek Seweryn, Gajewski Bronisław,   Brzyzek Bernard, Ponceleusz Zdzisław, Trojanek Marian, Zawadka Marek i Piłka  Stanisław.
W skład komisji rewizyjnej wchodzili: Osiak Stanisław, Matysiak Józef Zawadka Józef, Trojanek  Bartłomiej, Kałasa Stanisław, Trojanek Stefan, Zawadka Marian ,Trojanek Andrzej , Mariański Stanisław, Piętka Sylwester.

Obecny Skład  Zarządu  :
Prezes – Trojanek Marian
Naczelnik – Trojanek Stanisław
Wiceprezes- Gajewski Bronisław
Zastępca Naczelnika – Zawadka Marek,
Sekretarz – Piłka Stanisław
Skarbnik – Brzyzek Bernard
Gospodarz – Ponceleusz  Zdzisław

Komisja rewizyjna:
Trojanek  Andrzej
Mariański  Stanisław
Piętka Sylwester

Liczebność straży  wzrastała  z roku  na rok,   obecnie liczy   32  czynnych członków, gotowych na dźwięk syreny porzucić swoje zajęcia i uczestniczyć w akcji pożarniczej.
Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem  0000159996 posiada  NIP, REGON, swoje konto bankowe.

Na  dzień dzisiejszy straż   jest skromne wyposażona, na swoim stanie  posiada  używany samochód   „ŻUK”  -  zakupiony 2003 r. z funduszy Urzędu Gminy  podstawowy sprzęt przeciwpożarowy:  motopompę, węże oraz  umundurowanie. Obecnie  kierowcą jest- druh –Piętka Sylwester. Na zebraniach  strażackich często poruszanym  problemem  był remont remizy. Z czasem   stwierdzono , ze  istniejąca remiza nie jest wystarczająca. Podjęto została decyzja o budowie nowej . W roku  2002    z inicjatywy strażaków jak również  w porozumieniu i uzgodnieniu z Urzędem Gminy postanowiono, że w  Łukówcu  będzie budowana  remiza. Decyzja ta stała się bodźcem do działania.    Po załatwieniu niezbędnych formalności  jak uregulowanie  stanu prawnego  nieruchomości i uzyskaniu zezwolenia w 2003 roku przystąpiono do budowy remizy. 

W 2004 roku wykopano wykopy i zalano fundamenty. Następnie wykonano części przyziemnie fundamentów. Przez cały czas budowy  strażacy  jak  również  mieszkańcy wsi brali  czynny  udział   przy budowie remizy. Nie podaję  nazwisk , z uwagi że każdy z nas - mieszkańców wsi jest   zorientowany jaki osobisty był jego wkład w budowę.  Dzięki pomocy i wsparciu Urzędu Gminy,  a przede wszystkim Pana Wójta  Kazimierza  Sionka, Rady Gminy  możliwe było wybudowanie takiego obiektu.

Wójt gminy zaprasza

Bożena Kwiatkowska

Przyjęcia interesantów:

wtorek 15.00 - 16.00

Urząd Gminy w Parysowie

ul. Kościuszki 28
08-441 Parysów
tel.: 25 685-53-19
fax: 25 685-53-70
e-mail: ug@parysow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2017
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.