3 marca 2015. imieniny: Kunegunda, Maryna, Tycjan
NOWE DOWODY OSOBISTE
 
Od 1 marca 2015 roku zmienił się wzór dowodów osobistych. Nowe dokumenty tożsamości zawierają dodatkowe elementy zabezpieczające je przed fałszerstwami. Z dokumentów zniknęły dane na temat adresu zameldowania, wzrostu oraz koloru oczu ich posiadacza. Kolejne zmiany to m.in. dodanie na blankiecie dowodu osobistego  ...więcej
Wybory sołtysów
 
Wyniki z przeprowadzonych wyborów Sołtysa na kadencję 2015-2019 w sołectwach : Stodzew, Kozłów, Wola Starogrodzka, Choiny, Łukówiec, Parysów, Słup, Starowola, Żabieniec, Poschła  ...więcej
Przetarg ustny nieograniczony
 
Wójt Gminy Parysów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Parysów, położonej w Parysowie przy ul. Kozłowskiej. Nieruchomość gruntowa o łącznej pow. 0,5 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 155 000,00 zł brutto. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w wysokości 10 000 zł, na konto Urzędu Gminy w Parysowie do dnia 23 marca 2015 r.   ...więcej
Nabór wniosków na usuwanie azbetu w 2015 r.
 
Wójt Gminy Parysów informuje o naborze wniosków o bezpłatny odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Parysów w 2015 r. Wnioski o bezpłatny odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest w roku 2015 należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Parysów w terminie do dnia 27.02.2015 r. Właściciele nieruchomości, którzy zamierzają usunąć azbest w późniejszym terminie mogą składać wnioski do dnia 31 grudnia 2015 r.  ...więcej
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
 
Wójt Gminy Parysów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Parysów w roku 2015  ...więcej
Zwrot podatku akcyzowego
 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki informuje: Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT w terminie od 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. oraz w terminie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. należy złożyć odpowiedni wniosek  ...więcej
Relacja z balu karnawłowego dla najmłodszych
 
Karnawał jest czasem maskarad i wielkich balów, którym towarzyszy śpiew, taniec, głośna muzyka i dobra zabawa. Z tej właśnie okazji Gmina Parysów zaprosiła do udziału w Balu Karnawałowym, który odbył się w drugim tygodniu ferii - 28 stycznia 2015 r. w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie.  ...więcej
Relacja z warsztatów decoupage'u
 
W pierwszym tygodniu ferii zimowych 2015 Gminna Biblioteka Publiczna w Parysowie zaprosiła wszystkich chętnych do udziału w warsztatach decoupage'u. Dzieci poznały tajniki sztuki zdobienia starych, nieużywanych przedmiotów.  ...więcej
Zaproszenie
 
Wójt Gminy Parysów zaprasza na BAL KARNAWAŁOWY który odbędzie się 28.01.2015 r. (środa) w godz. 15:00 – 18:00 w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie. W programie przewidziane gry i zabawy z nagrodami, wizyta Św. Mikołaja, na zakończenie dyskoteka. Przebrania karnawałowe obowiązkowe ! Gorąco zapraszamy !!!   ...więcej
Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Parysów
 
Szanowni Mieszkańcy Gminy Parysów. Nasza Gmina przystąpiła do opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Parysów”. Celem realizacji zadania jest zaplanowanie gospodarki niskoemisyjnej w Gminie i umożliwienie mieszkańcom wykorzystania środków finansowych z funduszy unijnych i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W związku z tym, Urząd Gminy Parysów zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety, która dostępna jest w formie elektronicznej na stronie oraz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy  ...więcej
Pokazano 1 - 10 z 565
Następne >>